پرداخت

در این قسمت می‌توانید پیش‌پرداخت فاکتور خود را بپردازید، و یا فاکتور را تسویه کنید. به محض واریز پیش‌پرداخت فاکتور، عملیات خرید شما آغاز شده و به شما اطلاع داده می‌شود. همچنین در صورتیکه برای شما ایمیل فاکتور نهایی کالا آمده است، می‌توانید فاکتور خود را تسویه کرده و کالای خود را تحویل بگیرید.

تسویه فاکتور پیش‌پرداخت